Wzorowe przygotowanie do szkoły

 

Placówka ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i realizuje program dydaktyczny zatwierdzony przez MEN. W 2014 r otrzymaliœmy za naszą pracę wyróżniającą ocenę podczas wizytacji z Kuratorium, a w szczególności za integrację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (IPET). Zapewniamy indywidualizację i pracę w małych grupach. Współpracujemy też z terapeutami i różnymi specjalistami w zależności od potrzeb i orzeczeń. W przedszkolu regularne zajęcia prowadzi m.in. neurologopeda.

 
smart foreash